ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ VAN ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ,ΤΣΑΓΚΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ